Welcome Message | Technical Program | Authors' Index | About Event | Committee | Sponsors | Search

COMMITTEE

Honorary Co-Chairs

Kin Mun Lye
Institute for Infocomm Research,
A*STAR, Singapore
Meng Hwa Er
Nanyang Technological University,
Singapore
Sanjit Mitra
University of California Santa Barbara,
USA

General Co-Chairs

Susanto Rahardja
Institute for Infocomm Research,
A*STAR, Singapore
Benjamin Wah
University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

Technical Program Co-Chairs

Haizhou Li
Institute for Infocomm Research,
A*STAR, Singapore
Zhi Ning Chen
Institute for Infocomm Research,
A*STAR, Singapore
Nam Ling
Santa Clara University,
USA
Eliathamby Ambikairajah
University of New South Wales,
Australia
Shri Narayanan
University of Southern California,
USA

Forum Session Co-Chairs

Mark, H.-Y Liao
Institute of Information Science
Academia Sinica, Taiwan ROC
Lin-Shan Lee
National Taiwan University,
Taiwan ROC

Panel Session Co-Chairs

C.-C. Jay Kuo
University of South California,
USA
Mohan Kankanhalli
National University of Singapore,
Singapore

Special Session Co-Chairs

Alexander C. Loui
Eastman Kodak Company,
USA
Susanne Boll
University of Oldenburg,
Germany

Tutorial Session Co-Chairs

Pasi Franti
University of Eastern Finland,
Joensuu Campus, Finland
King Ngi Ngan
Chinese University of Hong Kong,
Hong Kong SAR, China
Daniel Racoceanu
National Center for Scientific Research,
France

Publicity Co-Chairs

Hwee Hwa Pang
Singapore Management University,
Singapore
Alireza Ahrary
Fukuoka Industry, Science and
Technology Foundation, Japan
Rajalida Lipikorn
Chulalongkorn University,
Thailand

Publication Co-Chairs

Roger Zimmermann
National University of Singapore,
Singapore
Norihide Kitaoka
Nagoya University,
Japan
Eng Siong Chng
Nanyang Technological University,
Singapore

Sponsorship Chair

Jong Won Kim
Gwangju Institute of Science &
Technology, Korea

Local Arrangement Chair

Lekha Chaisorn
Institute for Infocomm Research,
A*STAR, Singapore

Industrial & Government Advisor

Arthur Fong
Media Development Authority,
Singapore

Program Co - Chairs

Signal Processing

Haizhou Li

Communication Systems

Zhi Ning Chen

Information Processing

Shri Narayanan

Multimedia and Computer Graphics

Nam Ling

Circuits and Systems/VLSI

Eliathamby Ambikairajah

Signal Processing

1.1 Speech, Language and Audio
Track Chair : Rongshan Yu

Jen-Tzung Chien
Hui Jiang
Mark Hasegawa Johnson
SooNgee Koh
Gary Geunbae Lee
Susanto Rahardja
Tomoki Toda
Michael Wagner
Hsin-Min Wang
Thomas Zheng
1.2 Image, Video, and Multimedia
Track Chair : Chung-Hsien Wu

Lekha Chaisorn
Long-Wen Chang
Liang-Gee Chen
Toshiaki Fujii
Wen Gao
Ling Guan
Yo-Sung HO
Xian-Sheng Hua
Hua Huang
Wen-Liang Hwang
Kenneth K.M Lam
Gwo Giun (Chris) Lee
Howard Leung
Hanqing Lu
Jun Ohya
Jong-Il Park
Kevin (Jar-Ferr) Yang
Xiaoru Yuan
Chen Zhenzhong
1.3 Information Forensics and Security
Track Chair : Wenjun Zeng (Kevin)

Oscar Au
Sen-Ching Samson Cheung
Jean-Luc Dugelay
Isao Echizen
Jiwu Huang
Alex Kot
C.-C. Jay Kuo
Minoru Kuribayashi
Wei Liu
Chun-Shien Lu
Jian Lu
Alessandro Piva
Tieniu Tan
Min Wu
Yao Zhao
Hong Zhao (Vicky)
Bin Zhu
1.4 Signal Processing for Communications
Track Chair : Sumei Sun

Kouichi Adachi
Woon Hau Chin
Jinho Choi
Michael Faulkner
Kenichi Higuchi
Chin Keong Ho
Ting See Ho
Yao-Win Hong
Kai Bin Huang
Li Huang
Xiaojing Huang
Yonghui Li
Wing-Kin Ma
A S Madhukumar
Wai Ho Mow
Kei Sakaguchi
Lingyang Song
Chen Sun
Lokesh Bheema Thiagarajan
Cheng-Xiang Wang
Yan Wu
Shingo Yoshizawa
Yonghong Zeng
Andrew Zhang
1.5 Signal Processing Theory and Methods
Track Chair : Minh N. Do

Muhammad Tahir Akhtar
Thierry Blu
Subhrakanti Dey
Hsueh-Ming Hang
Akira Hirabayashi
Shih-Fu Hsieh
Yoshinobu Kajikawa
Yong H. Lee
Ju-Hong Lee
Jie Liang
Zhiping Lin
Yue M. Lu
Pina Marziliano
Konstantinos Slavakis
Youngchul Sung
Toshihisa Tanaka
Li Xu
Masahiro Yukawa
1.6 Biomedical/Biological Signal Processing
Track Chair : Cuntai Guan

Xiang Chen
David Hardoon
Dong Huang
Norihide Kitaoka
Liyuan Li
Jiang Liu
Shue Louis
Daniel Racoceanu
Qi Tian
Wei Xiong
Xinguo Yu

Communication Systems

2.1 Communication and Information Theory
Track Chair : Ying Chang Liang

Wei Peng Chen
Chong-Yung Chi
Kah-Seng Chung
Shinsuke Hara
Jianwei Huang
Kaibin Huang
Jinhua Jiang
Pooi-Yuen Kam
Ta-Sung Lee
Kwok Hung Li
Chih-Peng Li
Hai Lin
Mao-chao Lin
Boon Hee Soong
Meixia Tao
Kainam Thomas Wong
Ping-Cheng Yeh
Zhao-Yang Zhang
2.2 Information and Network Security
Track Chair : Feng Bao

Kefei Chen
Robert Deng
Keith Frikken
Miroslaw Kutylowski
Jin Kwak
Hui Li
Javier Lopez
Masahiro Mambo
Fabio Massacci
Yi Mu
Ludovic Perret
Kui Ren
Ioannis Stamatiou
Tsuyoshi Takagi
Chik How Tan
Huaxiong Wang
Daoshun Wang
Duncan Wong
Tzong-Chen Wu
Yongdong Wu
Shouhuai Xu
Sung-Ming Yen
Rui Zhang
Jianying Zhou
Bo Zhu
Sencun Zhu
2.3 Wireless Communications and Networking
Track Chair : Ai-Chun Pang

Lin Cai
Lin-Huang Chang
Wei Peng Chen
Whai-En Chen
Wai Chen
Eryk Dutkiewicz
Kai-Ten Feng
Pi-Cheng Hsiu
Jane-Hwa Huang
Ren-Hung Hwang
Chin-Fu Kuo
Phone Lin
Wei-Cheng Liu
Kuang-Hao Liu
Chung-Horng Lung
Guan-Ming Su
Min-Te Sun
Xinbing Wang
David Tung Chong Wong
Kainam Thomas Wong
Honggang Zhang
2.4 Standards and Emerging Technology
Track Chair : Chan-Byoung Chae

Salam Akoum
Kitaek Bae
Ramya Bhagavatula
Seiyeong Choi
Insoo Hwang
Hongseok Kim
Il Han Kim
Yongjun Kwak
Gyu Bum Kyung
Hyoseok Lee
Namjeong Lee
Minchan Lee
Keonkook Lee
Jemin Lee
Caleb Lo
Won-Yong Shin Shin
Kai Yang
Simon Yiu
2.5 RF and Antennas
Track Chair : Ikmo Park

Choon Sik Cho
Young Ki Cho
Jaehoon Choi
Hosung Choo
You Chung Chung
Songcheol Hong
Byung-Jun Jang
Sungtek Kang
Kang-Wook Kim
Ihn Seok Kim
Byung-Sung Kim
Jeong-Phil Kim
Jeong Hae Lee
Moon-Que Lee
Jaewook Lee
Taek Kyung Lee
Hong Min Lee
Bomson Lee
Kyeong-Sik Min
Sangwook Nam
Jun-Seok Park
Myun-Joo Park
Wee-Sang Park
Seong-OoK Park
Dong-kook Park
Jae-Sung Rieh
Chul-Hun Seo
Jong-Myung Woo
Junho Yeo
Kyung Whan Yeom
Jong-Gwan Yook
Young-Joong Yoon
Young Yun

Information Processing

3.1 Database and Data Mining
Track Chair : Cyrus Shahabi

Jae-Young Chang
Yi-Shin Chen
Jonghoon Chun
Wei Ding
Yan Hunag
Panagiotis Karras
Seon Ho Kim
Wei-Shinn Ku
Wang-Chien Lee
Jessica Lin
Shou-De Lin
Chang-Tien Lu
Kyriakos Mouratidis
Wai Gen Yee
Hwan-Seung Yong
Baihua Zheng
Roger Zimmermann
3.2 Ubiquitous and Mobile Computing
Track Chair : Murali Annavaram

Umesh Chandra
Jay Cheng
Baik Hoh
Chi-Fu Huang
Wen-Hsing Kuo
Mehul Motani
Pallapa Venkataram
Amy Wang
Lou Wei
3.3 Computer Vision and Pattern Recognition
Track Chair : Louis-Philippe Morency

Kap Luk Chan
Yong-Sheng Chen
Xu Feng
Hsu-Feng Hsiao
Chiou-Ting Hsu
Zhanyi Hu
Fay Huang
Xiaoyi Jiang
Mohan Kankanhalli
Irwin King
Reinhard Klette
Jin-Jang Leou
Chia-Wen Lin
Chih-Wen Su
Tieniu Tan
Zhiyong Wang
Hsin-Min Wang
Jianhua Zheng
3.4 Computer Science Fundamentals
Track Chair : Fei Sha

Li Deng
Zhanyi Hu
Irwin King
Yuanqing Lin
Tom Luo
Tieniu Tan
Kai Yu
Junping Zhang
Changshui Zhang
Zhi-Hua Zhou

Multimedia and Computer Graphics

4.1 Media Processing
Track Chairs : Lingzhi Liu, Jianhua Zheng

Oscar Au
Jianwen Chen
Tian Dong
Wei Dong
Jeffrey Fan
Liang Fan
Xu Feng
Shu Gong
Xian-Sheng Hua
Changcai Lai
Qianru Liu
Bin Liu
Qi Lu
Yong Lu
Lin Qiu
Jianlei Shi
Huifang Sun
Zhenglin Yang
Lili Zhou
4.2 Interaction and Interface
Track Chairs : Xiaoquan Yi (Bill), Shengdong Zhao

Hrishi Aradhye
Xiaojun Bi
Yi Bo
Alvin Chin
James Dong
Rubaiat Habib
Zhang Haimo
Tomas Izo
Sang-Uok Kum
Qian Kun
Li Mo
Haitang Wang
Huisheng Wang
Yang Xin
Koji Yatani
Jun Zhang
Ming Zhao
Xiaolei Zhou
4.3 Virtual Reality and Augmented Virtuality
Track Chairs : Lap-Pui Chau, Weisi Lin

Johann Briffa
Zhenzhong Chen
Boon-Seng Chew
Huang Dongyan
Minoru Etoh
Xin Jin
Henry Johan
Ming-Hwa Kim
Jong-Seok Lee
Daniel Pak-Kong Lun
Jean-Christophe Nebel
Manoranjan Paul
Guangming Shi
Olga Sourina
Cheen-Hau Tan
Kai-Chieh Yang
Guangtao Zhai
4.4 Computer Graphics and Visualization Fundamentals
Track Chairs : Zhiyong Huang, Zhengguo Li

Bing-Yu Chen
Zhigeng Deng
Qin Hong
David L. Kao
Luciana Nedel
Tiow Seng Tan
Enhua Wu
Jianmin Zheng

Circuits and Systems / VLSI

5.1 Biomedical Circuits and Systems
Track Chair : Stephen Redmond

Chern-Pin Chua
Soontorn Oraintara
Koichi Shimizu
Toshihisa Tanaka
5.2 Nanoelectronics and Gigascale Systems
Track Chair : Pak Kwong Chan

Bah Hwee Gwee
Kong Pang Pun
S. S. Rajput
Cher Meng Tan
Tsung-Han Tsai
Jiang Xu
5.3 Neural Systems and Applications
Track Chair : Cuntai Guan

Liang Chen
Justin Dauwels
Frank H. F. Leung
Yuanqing Li
Fabien Lotte
Man-Wai Mak
Shih-Cheng Yen
Haihong Zhang
5.4 VLSI Systems and Applications
Track Chair : Saeid Nooshabadi

Chiu-Sing, Oliver Choy
SangHoon Kwak
Jeong-Gun Lee
Vasily Moshnyaga
Said Al Sarawi
An-Yeu Wu (Andy)
5.5 Embedded Systems
Track Chair : Morteza Biglari-Abhari

Abbas Bigdeli
Alain Girault
Flavius Gruian
Smail Niar
Takao Nishitani
Partha Roop
Zoran Salcic
Osman Unsal
Chair

Lekha Chaisorn
Sub-Committee Chairs

Tai Hou Tng (Sponsorship)
Hwee Leng Ong (Finance)
Chuo Hao Yeo (Registration)
Yongwei Zhu (Audio-visual system)
Lawrence, Tuan Cheng Por (Webmaster & E-broadcast)
Committee

Jamie Ng (Sponsorship)
Hui Li Tan (Logistic)
Te Li (Web Content)
Wei Yao (Secretariat)
Mei Hwan Loke (Graphic Design)
Lei Wang (Publication)
Tze Jan Sim (Webmaster & E-broadcast)
Australia
Subhrakanti Dey, University of Melbourne
Canada
Ling Guan, Ryerson University
China
Jiwu Huang, Sun Yat-Sen University
Wenjun Zhang, Shanghai Jiao Tung University
Thomas Zheng, Tsinghua University
Hong Kong SAR, China
Helen Meng, Chinese University of Hong Kong
Wan-Chi Siu, Hong Kong Polytechnic University
India
Mrityunjoy Chakraborty, IIT Kharagpur
Japan
Kiyoharu Aizawa, Tokyo University
Sadaoki Furui, Tokyo Institute of Technology
Nobuo Hataoka, Tohoku Institute of Technology
Hitoshi Kiya, Tokyo Metropolitan University
Yoshikazu Miyanaga, Hokkaido University
Naohisa Ohta, Keio University
Hideaki Sakai, Kyoto University
Korea
Hoirin Kim, Information and Communications University
Namsoo Kim, Seoul National University
New Zealand
Waleed H. Abdulla, University of Auckland
Singapore
Meng Hwa Er, Nanyang Technological University
Soo Ngee Koh, Nayang Technological University
Susanto Rahardja, Institute for Infocomm Research, A*STAR
Taiwan ROC
Chong-Yung Chi, National Tsing-Hua University
Lin-shan Lee, National Taiwan University
Mark, H. -Y Liao, Academia Sinica
Soo-Chang Pei, National Taiwan University
Thailand
Kosin Chamnongthai, King Mongkut's University of Technology Thonburi
USA
Li Deng, Microsoft Research
Yih-Fang Huang, University of Notre Dame
Chin-Hui Lee, Georgia Technology
K. J. Ray Liu, University of Maryland
Antonio Ortega, University of Southern California
Min Wu, University of Maryland
Xinhua Zhuang, University of Missouri
A
Waleed H. Abdulla
Malin Aberg
Koichi Adachi
Muhammad Tahir Akhtar
Said Al-Sarawi
Oscar Au
B
Ramin Babaee
Xiaojun Bi
Abbas Bigdeli
Morteza Biglari-Abhari
Jit Biswas
Thierry Blu
Yi Bo
Johann Briffa
C
Cheng Cai
Lin Cai
Chan-Byoung Chae
Lekha Chaisorn
Mrityunjoy Chakraborty
Kap Luk Chan
Umesh Chandra
Jae-Young Chang
Lin-Huang Chang
Long-Wen Chang
Naehyuck Chang
Berlin Chen
Bing-Yu Chen
Liang Chen
Liang-Gee Chen
Wai Chen
Wei Peng Chen
Whai-En Chen
Xiang Chen
Yi-Shin Chen
Yong-Sheng Chen
Zhenzhong Chen
Jay Cheng
Samson, Sen-Ching Cheung
Chong-Yung Chi
Jen-Tzung Chien
Alvin Chin
Woon Hau Chin
Yi-Jen Chiu
Young Ki Cho
Jinho Choi
Oliver, Chiu-Sing Choy
Chern-Pin Chua
Jonghoon Chun
Kah-Seng Chung
D
Justin Dauwels
Zhigeng Deng
Subhrakanti Dey
Wei Ding
Kutluyil Dogancay
James Dong
Wei Dong
Milos Doroslovacki
Eryk Dutkiewicz
E
Isao Echizen
How Lung Eng
Julien Epps
F
Liang Fan
Kai-Ten Feng
Xu Feng
Toshiaki Fujii
Sadaoki Furui
G
Vikram Gadre
Woon-Seng Gan
Hai Gao
Wen Gao
Nikolay Gaubitch
Alain Girault
Kwong Huang Goh
Flavius Gruian
Cuntai Guan
H
Rubaiat Habib
Tara Hamilton
Jun Han
Hsueh-Ming Hang
David Hardoon
K.V.S. Hari
Yun He
Kenichi Higuchi
Akira Hirabayashi
Chin Keong Ho
Yo-Sung Ho
Baik Hoh
Songcheol Hong
Yao-Win Hong
Pedram Paysarvi Hoseini
Shih-Ta Hsiang
Hsu-Feng Hsiao
Shih-Fu Hsieh
Pi-Cheng Hsiu
Chiou-Ting Hsu
Winston Hsu
Haibo Hu
Zhanyi Hu
Xian-Sheng Hua
Dong Huang
Dongyan Huang
Fay Huang
Haibin Huang
Hua Huang
Jane-Hwa Huang
Jason Huang
Jiwu Huang
Li Huang
Xiaojing Huang
Zhiyong Huang
Yan Hunag
Wen-Liang Hwang
I
Tohru Ishihara
Masahiro Iwahashi
Tomas Izo
J
Hui Jiang
Xiaoyi Jiang
Henry Johan
Mark Hasegawa Johnson
Louis Jung
K
Yoshinobu Kajikawa
Xin Kang
Mohan Kankanhalli
Pizzanu Kanongchaiyos
David L. Kao
Panagiotis Karras
Tatsuya Kawahara
Andy Khong
Byung-Sung Kim
Changick Kim
Chang-Su Kim
Ihn Seok Kim
Manbae Kim
Samuel Kim
Seon Ho Kim
Irwin King
Reinhard Klette
SooNgee Koh
Lisimachos Kondi
Ayse Kortun
Wei-Shinn Ku
Qian Kun
Chin-Fu Kuo
Tien Ying Kuo
Minoru Kuribayashi
SangHoon Kwak
L
Changcai Lai
Kenneth, K.M Lam
Chris, Gwo Giun Lee
Gary, Geunbae Lee
Hwee Kuan Lee
Jemin Lee
Jeong-Gun Lee
Ju-Hong Lee
Kong Aik Lee
Wang-Chien Lee
Wei Siong Lee
Yong H. Lee
Wen-Nung Lei
Jin-Jang Leou
Frank, H. F. Leung
Howard Leung
Chih-Peng Li
Haizhou Li
Husheng Li
Qiming Li
Yonghui Li
Zhengguo Li
Shiguo Lian
Jie Liang
Chia-Wen Lin
Hai Lin
Jessica Lin
Mao-Chao Lin
Phone Lin
Shou-De Lin
Weisi Lin
Weiyao Lin
Youn-Long Lin
Zhiping Lin
Jiang Liu
Kuang-Hao Liu
Wei Liu
Wei-Cheng Liu
Yi Liu
Fabien Pierre Robert Lotte
Alexander C. Loui
Chang-Tien Lu
Chun-Shien Lu
Haiping Lu
Qi Lu
Xugang Lu
Yue M. Lu
Chung-Horng Lung
M
Bin Ma
Wing-Kin Ma
Man-Wai Mak
Anamitra Makur
Subhamoy Mandal
Corey Manders
Helen Meng
Vasily Moshnyaga
Mehul Motani
Kyriakos Mouratidis
Wai Ho Mow
Shogo Muramatsu
N
Makoto Nakashizuka
Sangwook Nam
Kianoush Nazarpour
Luciana Nedel
Smail Niar
Takao Nishitani
Hiromitsu Nishizaki
Saeid Nooshabadi
Tin Lay Nwe
O
Jun Ohya
P
Yaozhang Pan
Ai-Chun Pang
Ikmo Park
In Kyu Park
Jong-Il Park
Wee Sang Park
Edward, Chu Yeow Peh
Vinod Prasad
R
Daniel Racoceanu
K Radhakrishnan
Stephen Redmond
Jae-Sung Rieh
Partha Roop
Tomasz Rutkowski
Tomek Rutkowski
S
Zoran Salcic
Gan Woon Seng
Chul-Hun Seo
Rafiahamed Shaik
Nitzan Shany
Koichi Shimizu
Haiyan Shu
Louis Shue
Dongyu Sim
Konstantinos Slavakis
Jerry Sobelman
Linyang Song
Ying Song
Boon Hee Soong
Chih-Wen Su
Guan-Ming Su
Sanghoon Sull
Chen Sun
Min-Te Sun
Sumei Sun
Yu-Chen Sun
Youngchul Sung
T
Hiroshige Takeichi
Yoshinori Takeuchi
Cher Meng Tan
Tieniu Tan
Tiow Seng Tan
Yih Han Tan
Toshihisa Tanaka
Yuichi Tanaka
Chih-Wei Tang
Meixia Tao
Qi Tian
Tomoki Toda
Masahito Togami
Man Siu Tse
C.-C. Tseng
Yasushi Tsubota
Yi-Shin Tung
V
Francois-Benoit Vialatte
A.S. Vinod
Quang Hieu Vu
W
Haitang Wang
Hongcui Wang
Hsin-Min Wang
Huisheng Wang
Qing Wang
Yu Wang
Zhiyong Wang
Yoshikazu Washizawa
Xing Wen
Chee Sun Won
Damon, Wing Kee Wong
David, Tung Chong Wong
Thomas, Kainam Wong
Yodchanan Wongsawat
Andy, An-Yeu Wu
Chung-Hsien Wu
Enhua Wu
Feng Wu
Yan Wu
Yongdong Wu
X
Yegui Xiao
Yang Xin
Wei Xiong
Li Xu
Shuhong Xu
Y
Toshihiko Yamasaki
Kevin, Jar-Ferr Yang
Wenxian Yang
Koji Yatani
Wai Gen Yee
Shih-Cheng Yen
Chuo Hao Yeo
Kyung Whan Yeom
Hwan-Seung Yong
Shingo Yoshizawa
Changhuai You
Kai Yu
Rongshan Yu
Xinguo Yu
Xiaoru Yuan
Masahiro Yukawa
Z
Yonghong Zeng
Andrew Zhang
Haihong Zhang
Haimo Zhang
Honggang Zhang
Jun Zhang
Junping Zhang
Weifeng Zhang
Baihua Zheng
Jianhua Zheng
Jianmin Zheng
Shoukang Zheng
Thomas Zheng
Huan Zhou
Jianying Zhou
Zhi-Hua Zhou
Yongwei Zhu
Roger Zimmermann