Organizing Committees

Honorary Co-Chairs

Sadaoki Furui

K. J. Ray Liu

C.-C. Jay Kuo

Haizhou Li


General Co-Chairs

Thomas Fang Zheng

Hongzhi Yu

Jianwu Dang

Wan-Chi Siu

Hitoshi Kiya


TPC Co-Chairs

Dong Wang

Jiun-In Guo

Zhiyi Yu

Kazushi Ikeda

Sung Chan Jun

Mingyi He

Yu Tsao

Supavadee Aramvith

Sanghoon Lee

Shinsuke Ibi

Naveed Ul Hassan

Woon-Seng Gan

Isao Echizen


Tutorial Co-Chairs

Yo-Sung Ho

Hsueh-Ming Hang

Kong-Aik Lee


Plenary Co-Chairs

Helen Meng

Kai Yu

Waleed Abdulla


Overview Session Co-Chairs

Homer Chen

Nam Ik Cho

Yoong Choon Chang

Guan-Ming Su


Special Session Co-Chairs

Qin Jin

Yoshinobu Kajikawa

Chung-Nan Lee

Lap Pui Chau

Hsin-Min Wang

Kosin Chamnongthai

Askar Hamdulla


Publicity Co-Chairs

Changchun Bao

Ce Zhu

Ambikairajah Eliathamby

Tan Lee

Woon-Seng Gan

Koichi Shinoda

Yo-sung Ho

Ming-Ting Sun


Publication Co-Chairs

Tatsuya Kawahara

Jiangyan Yi


Local Chairs

Yonghong Li

Guanyu Li

Yangping Wang

Shipeng Xu


Finance Chairs

Mingxing Xu

Zhang Li


Secretary / Web Co-Chairs

Lantian Li

Zhiyuan Tang

Yating Peng


Industrial Forum Co-Chairs

Mingyi He

Lei Jia

Ming Zhou


Registration Co-Chairs

Mingxing Xu

Askar Rozi

Xunying Liu


Sponsorship Co-Chairs

Lei Xie

Hui Bu